მონაცემთა დაცვა

საიტი www.sesxebi365.ge (შემდგომში ტექსტში - საიტი).

მნახველი - ფიზიკური პირი, რომელიც ინტერნეტში ნახულობს საიტს (www.sesxebi365.ge).

თქვენი კონფიდენციალობა, უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მნახველისგან მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია, არ იქნება გამჟღავნებული და შეფასდება, როგორც კონფიდენციალური, არ მოხდება მისი გაყიდვა, ან სხვაგვარად გამოყენება, მნახველისთვის ზიანის მიყენებით.

საიტის მნახველებს უფლება აქვთ შეუზღუდავად და მონაცემთა შეყვანით, ესტუმრონ საიტის განყოფილებებს და გაეცნონ საინფორმაციო მასალებს.

საიტის სტუმრობისას, მნახველის IP მისამართის, თარიღისა და დროის შესახებ ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მნახველთა ტენდენციის ანალიზისთვის, შიდა სარგებლობისთვის

საიტის მონახულებისას, მისი მნახველები ეთანხმებიან ქუქი-ფაილების, მონაცემთა დაცვის, სარგებლობის და ელ-ფოსტის პირობებს. მიიჩნევა, რომ მნახველი გაეცნო მოცემულ პირობებს და მიიღო ისინი.

შეწყვიტეთ საიტის გამოყენება, თუკი გაქვთ პრეტენზიები წესების მიმართ და მიუღებელია მათი შინაარსი, ბმულ(ებ)ი საავტორო უფლებებზე.

მნახველისგან მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია არ იქნება გამჟღავნებული და შეფასდება, როგორც კონფიდენციალური, არ მოხდება მისი გაყიდვა, ან სხვაგვარად გამოყენება, მნახველისთვის ზიანის მიყენებით.