ქუქი-ფაილები

ქუქი-ფაილები წარმოადგენს ფაილს გვერდზე გადასაცემი ინფორმაციით და მოცემული ფაილი ინახება მომხმარებლის მოწყობილობაზე. ქუქი-ფაილების შემადგენლობა არ იძლევა მომხმარებლის იდენტიფიცირების საშუალებას და შესაბამისად ხელმისაწვდომი არაა მომხმარებლის მოწყობილობაზე არსებული სხვა ფაილები. ქუქი-ფაილები შეიძლება შეიცავდეს გვერდის სახელწოდებას, თარიღს, დროს და ა.შ, მას ენიჭება უნიკალური ნომერი, რომლითაც მას ცნობს მომხმარებელი.

ქუქი-ფაილების შენახვა კლიენტის კომპიუტერის ამოცნობის საშუალებას იძლევა, ამგვარად, კლიენტს, გვერდის ან მისი განყოფილების ხელახლა ვიზიტისას, ეძლევა შესაძლებლობა თავიდან აიცილოს მონაცემების ხელახლა შეყვანა. ქუქი-ფაილები აუმჯობესებს მომხმარებლის მიერ გვერდით სარგებლობის გამოცდილებას და გამოიყენება იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს გვერდის განვითარებას და გახადოს ის უფრო მოსახერხებელი მომხმარებლებისათვის, რათა ხელი შეუწყოს მომხმარებელთა მოლოდინების განსაზღვრას და გაგებას, ასევე იმისთვის, რომ აჩვენოს განსაზღვრული სარეკლამო განცხადებები სამიზნე აუდიტორიის შესაბამის სხვადასხვა გვერდებზე, გვერდზე წინა ვიზიტების საფუძველზე.

მომსახურების მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები პარამეტრებში, ქუქი-ფაილებთან დაკავშირებით. მოცემული პარამეტრები შეიძლება შეიცვალოს, ჩაირთოს/დაიბლოკოს ქუქი-ფაილების ავტომატური დამუშავება.

მეტი ინფორმაცია ქუქი-ფაილების შესახებ:

  • ქუქი-ფაილები ინახება თქვენ ბრაუზერში, ფაილები დროებით ინახება მოწყობილობაზე, მოწყობილობა შესაბამისი დროის გასვლის შემდეგ მათ ავტომატურად შლის.
  • ქუქი-ფაილები ინახება თქვენ ბრაუზერში, ფაილები დროებით ინახება მოწყობილობაზე, იმ მომენტამდე, სანამ მომხმარებელი მათ ხელით წაშლის.
  • ქუქი-ფაილების სარეკლამო ფაილები სარეკლამო სერვერებიდან, საწარმოებისთვის და მომსახურების მიმწოდებლებისთვის, ეს ფაილები შეხამებადია მომხმარებლის, მისი პრიორიტეტებისა და ჩვევების შესაბამისად. ეს ფაილები რეკლამის ეფექტურობის შეფასების საშუალებას იძლევა, მაგალითად, შეიძლება იმის გაგება, რამდენმა ადამიანმა დააწკაპუნა შესაბამის სარეკლამო განცხადებაზე და ესტუმრა რეკლამის განმთავსებლის გვერდს. ეს ფაილები აგროვებს ინფორმაციას და უგზავნის მას მესამე პირებს. ამის მაგალითია Google Adwords, Google Analytics. უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ მესამე პირების ვებ-გვერდს, მიიღებთ რა დამატებით ინფორმაციას ქუქი-ფაილების გამოყენების შესახებ.

ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია მომხმარებელს უარი თქვას Google-ის გამომყენებელ ქუქი-ფაილებზე, Google-ის სარეკლამო არჩევანზე, ან ქუქი-ფაილების გამომყენებელ მესამე პირ მიმწოდებლებზე, საინიციატივო სარეკლამო ქსელის უარის თქმის გვერდი.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქი-ფაილებს არ შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ თქვენ მოწყობილობას. მომხმარებლის საუკეთესო გამოცდილებისათვის და გვერდის სრულყოფილი მუშაობისთვის, გირჩევთ შეინახოთ ქუქი-ფაილები, ამგვარად, არსებობს შესაძლებლობა სრულყოფილად ისარგებლოთ გვერდის ხელმისაწვდომი შემადგენლობით და პერსონალიზებული ფუნქციებით.

გვერდის სრულყოფილი მუშაობისთვის, გირჩევთ შეინახოთ ქუქი-ფაილები, ამგვარად, არსებობს შესაძლებლობა სრულყოფილად ისარგებლოთ გვერდის ხელმისაწვდომი შემადგენლობით და პერსონალიზებული ფუნქციებით.