იტი ყველასთვის და ყოველთვის 2018-12-12

საჭიროა დამატებითი ფულადი სახსრები? როგორ ვმოქმედებ?
 
იტი ყველასთვის და ყოველთვის www.sesxebi365.ge
შეავსეთ და გააკეთეთ განაცხადი კრედიტზე. იდი ფული საკუთარი საბანკო ანგარიშზე. იტის მიღება ია საქართველოს მუდმივ მცხოვრებელს 18-დან 75 წლამდე.
 
იტის მიღების პირობები:
1. პირველი კრედიტი 0%.
2. აქსიმალური ფულადი თანხა 100 000.
3. ირვი კრედიტი შესაძლებელია 100 ლარიდან 850 არაუმეტეს 0% -იანი საკომისიოთი.
 
ანაცხადის პირველად გაკეთებისას საჭიროა დარეგისტრირება და რეესტრის გადასახადის გადახდა. იურისტი განიხილავს განცხადებას და დადებითი პასუხის შემთხვევაში, თანხა ფულს.
 
ინტერნეტის იტებზე ყოველწლიური საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება იყოს წლიური 0.03% -დან 100% -მდე. იურის საპროცენტო განაკვეთის ანგარიში არ არის ის ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია საკრედიტო ხელშეკრულებით დადგენილი ვალდებულებების შეუსრულებებად.
 
იმ შემთხვევაში, თუ კრედიტის თანხა არ იქნება განსაზღვრული ვადაში გადახდილი, კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს საჯარიმო გადახდა.
 
იტის ვადაში გადახდა, კარგ საკრედიტო ისტორიაში იქმნება. ისეთხე პასუხისმგებლობით, კრედიტის დაბრუნების შესაძლებლობის შეფასების საფუძველზე.
 
მანამდე, სანამ ისეღებ, გაეცანი საკრედიტო ხელშეკრულების პირობები. დარწმუნდით, რომ შეძლებ მათ შესრულებას.
 
იტი ყველასთვის და ყოველთვის! http://www.sesxebi365.ge